VÝPADOK SPOJA 9

Obsah

10:18

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Nám. Maratónu mieru smer Važecká.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:33 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Nám. Maratónu mieru smer Važecká.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.