VÝPADOK SPOJA 9

Obsah

05:47

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Nám. Maratónu mieru smer Važecká.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:03 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Námestie Maratónu mieru smer Važecká.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...