Zastávka Lorinčík

Obsah

Informujeme cestujúcich, že od utorka dňa 14.11.2023 od 11:00 hod. linka 31 premáva po pôvodnej trase, podľa platného cestovného poriadku, až na konečnú zastávku Lorinčík.

Tranzitujúce linky RA1, RA2 a školské spoje linky 20 premávajú po pôvodnej trase, podľa platného cestovného poriadku (zastavujú na zastávke Lorinčík).

 

 DPMK, a.s.