Zmeny v prevádzke MHD od 1. januára 2024

Obsah

KOŠICE, 27.12.2023: Z dôvodu nízkeho využitia vybraných liniek a ich spojov a zvýšenia efektivity prevádzky dochádza od 1. januára 2024 ku niekoľkým prevádzkovým zmenám v mestskej hromadnej doprave.

 

  • Električkové linky R1 a R7:

-ruší sa prevádzka liniek v čase pracovných dní dopoludnia, cca od 07:50 do 12:50 hod. (z USS do 13:50)

-spoje linky R4 pre TUKE premávajú bez zmeny

  • Električkové linky 4 a 7:

-menia sa cestovné poriadky vo večerných hodinách

  • Autobusová linka 13:

-vracia sa k pôvodnej trase linky z rokov 1957-2000

-nová trasa: Baňa Bankov - Amfiteáter - Zimná - Námestie Maratónu Mieru - Alvinczyho - Slovenská - Pri hati

-na základnej trase premáva v čase špičiek; mimo špičky premáva na skrátenej vetve Baňa Bankov - Amfiteáter - Zimná

-nahradzuje zrušené linky 22 a 30

  • Autobusová linka 22:

je zrušená, resp. nahradená linkami 13 a 25

-zastávka Plťová na Severnom nábreží nie je obsluhovaná

  • Autobusová linka 25:

-zmena trasy linky:spoje obojsmerne zachádzajú do Džungle, cez zastávky Džungľa-Plťová a ďalej po svojej trase

-zachádzku nevykonávajú posilové spoje pre HOWE Magnezitárska

  • Autobusová linka 26:

-mení sa cestovný poriadok počas dopoludnia pracovných dní z dôvodu zlepšenia prestupovosti z/na linku 52 na zastávke Učňovská (náhrada za zrušené linky R1 a R7)

  • Autobusová linka 26P:

-mení sa cestovný poriadok v nadväznosti na zmeny na linke 25

  • Autobusová linka 30:

-zrušenie linky, resp. jej nahradenie linkou 13 (úsek Pri hati - Železničná nemocnica) a linkami 3 a 24 (úsek Staničné námestie - Ryba)

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice