VÝPADOK SPOJA 19

Obsah

19:29

Image removed. (19:40) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Bosákova smer KVP, kláštor.

 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky Napájadla smer KVP, kláštor.

 PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 19:49 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Napájadla smer KVP, kláštor.

 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.