VÝPADOK SPOJA 19

Obsah

 15:45

📍 (16:07) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Staničné námestie

 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky Miestny úrad, KVP smer Napájadla.

 PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:05 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Miestny úrad, KVP smer Napájadla.

 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.