VÝPADOK SPOJA 9

Obsah

 14:38

 📍 (15:10) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Námestie Maratónu mieru smer Važecká.

 Z dôvodu dopravnej nehody dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky:

 MIESTO: Námestie Maratónu mieru smer Važecká
 ČAS:15:03

 MIESTO: Rozvojová smer Námestie Maratónu mieru
 ČAS: 14:38

 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.