VÝPADOK SPOJA R1

Obsah

 12:34

 Z dôvodu nedostatku prepravného personálu dochádza na linke R1 k výpadku spoja od zastávky SOŠ automobilová smer Staničné námestie.

 PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:51 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky SOŠ automobilová smer Staničné námestie.

 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme