Zmeny a obmedzenia v MHD

15.01.2020

VÝPADOK SPOJA 2

(15:33) Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke číslo 2 k výpadku spoja. Z dôvodu škodovej udalosti. Staničné nám. smer Havlíčkova. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 20

(13:46) Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke číslo 20 k meškaniu spoja do 15 minút. Zapojené náhradné vozidlo od zastávky Perešská smer Košická Nová Ves s meškaním do 15 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.01.2020

Vynechanie spoja

(11:44) Z dôvodu dopravnej kolízie dochádza k výpadku spoja na linke 34 od zastávky Dénešova smer OC Optima. Odchod nasledujúceho spoja: 11:59 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

15.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

AKTUALIZÁCIA (09:15): Premávka obnovená, spoje pokračujú po pôvodných trasách. (08:55)Z dôvodu zablokovanej trate dochádza k výpadkom a meškaniam spojov na linkách 2,4,6 a 9. Na trase Radnica Starého mesta smer Amfiteáter a Hlavná pošta premáva náhradná autobusová doprava. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

14.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 12

(08:14) Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke číslo 12 k meškaniu do 15 minút. Zapojené náhradné vozidlo od zastávky Dom umenia smer Podhradová s meškaním do 15 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

13.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA

(19:10) Z dôvodu poruchy vozidla na linke 25 dochádza k zapojeniu náhradného vozidla od zastávky Poľov smer Sídlisko Ťahanovce. Na linke môže dochádzať k meškaniu do 10 minút.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

13.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(07:28) Z dôvodu zhustenej premávky na trase Palackého smer centrum, dochádza na linkách 10, 15, 17, 19, 20, 31, 32, 33,  35, 51, 52, 56  k meškaniu spojov do 10 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

13.01.2020

PORUCHA VOZIDLA 27

(07:18) Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja zo zastávky Madridská smer Staničné nám. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

10.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(15:49) Upozornenie na meškanie spojov 31, 35 do 15 minút. Nám. osloboditeľov smer Palackého. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

10.01.2020

PORUCHA VOZIDLA 11

(10:47) Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 11 k výpadku spoja zo zastávky Nám. osloboditeľov smer Luník IX, sídlisko. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.   ...

10.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 3, 7, 9

(07:45) Z dôvodu poruchy vozidla dochádza k meškaniu na linkách číslo 3, 7, 9 do 30 minút. VSS smer centrum. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ? (08:36) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje na linke 9 premávajú s 10 minutovým meškaním...

09.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(16:53) Z dôvodu štrajku autodopravcov dochádza na linkách 12 k meškaniu do 20 minút. Tvoria sa kolóny. Šebastovce smer Podhradová. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. ...

09.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(07:23) Z dôvodu zhustenej premávky dochádza na trase Mlynská bašta obojsmerne na linkách 16,17, 19, 22, 25, 27, 29, 36, 71, 72 k meškaniu do 15 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

09.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(07:20) Z dôvodu zhustenej premávky na trase Prešovská cesta - centrum, dochádza na linkách 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 33, 51, 52, 56  k meškaniu spojov do 15 minút.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

09.01.2020

UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

(05:38) Z dôvodu poruchy vozidla dochádza k meškaniu linky č.17, od zastávky Staničné námestie smer Lunik VIII. Na linku je zapojené náhradné vozidlo s meškaním do 15 minút.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...