Cestovný poriadok linky 33

Platné od 17.5.2022
Palackého Krematórium
Pracovné dni, školský rok
07 31
08 31
09 31
10 31
11 31
12 31
13 31
14 31
15 31
16 31
Prázdniny
07 31
08 31
09 31
10 31
11 31
12 31
13 31
14 31
15 31
16 31
Voľné dni
07
08 30
09
10 30
11
12 30
13
14 45
15
16 30
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami