Cestovný poriadok linky 33

Platné od 17.5.2022
Zelený dvor Krematórium
Pracovné dni, školský rok
07 39
08 39
09 39
10 39
11 39
12 39
13 39
14 39
15 39
16 39
Prázdniny
07 39
08 39
09 39
10 39
11 39
12 39
13 39
14 39
15 39
16 39
Voľné dni
07
08 38
09
10 38
11
12 38
13
14 53
15
16 38
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami