Cestovný poriadok linky 33

Platné od 1.10.2022
Zelený dvor Staničné námestie
Pracovné dni, školský rok
08 14
09 14
10 14
11 14
12 14
13 14
14 14
15 14
16 14
17 04
Prázdniny
08 14
09 14
10 14
11 14
12 14
13 14
14 14
15 14
16 14
17 04
Voľné dni
08
09 14
10
11 14
12
13 09
14
15 14
16
17 04
pr - nástup povolený len prednými dverami
x - zastávka na znamenie