Cestovný poriadok linky 33

Platné od 1.10.2022
Vo výmoli Staničné námestie
Pracovné dni, školský rok
08 19
09 19
10 19
11 19
12 19
13 19
14 19
15 19
16 19
17 09
Prázdniny
08 19
09 19
10 19
11 19
12 19
13 19
14 19
15 19
16 19
17 09
Voľné dni
08
09 19
10
11 19
12
13 14
14
15 19
16
17 09
pr - nástup povolený len prednými dverami
x - zastávka na znamenie