Cestovný poriadok linky R4

Platné od 13.5.2020
Amfiteáter Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
04 49 Pr
05 01 Pr
06 22
07 23 s 26 s 29 s 32 s 35 s
08
09 07 s 15 op 28 s
10 54 op
11
12 35 op
13 35 op
14 57 s
15 15 op 46 s
16
17 58 s
Prázdniny
04 49 Pr
05 01 Pr
06 22
07 23 s 26 s 29 s 32 s 35 s
08
09 07 s 15 op 28 s
10 54 op
11
12 35 op
13 35 op
14 57 s
15 15 op 57 s
16
17
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
- premáva cez dni škol. vyučovania univerzít a VŠ
s - ide len po zastávku Spoločenský pavilón
op - premáva len po zastávku OC Optima