Nájom nebytového priestoru

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
DZ2_756/2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
KARTAGO TOURS a.s.
Špitálska 53
811 01 Bratislava
IČO:
31371205
Celková hodnota:
0.00 EUR mesačne bez DPH