Nákup CNG autobusov

1                 logo_0                  3

 

Názov projektu: Nákup CNG autobusov

Miesto realizácie projektu: Košice – mestská časť Západ

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška NFP: 843 852,70 EUR

Онлайн позика для всіх бажаючих - це кредит без відмови та перевірок. Моментальне оформлення за декілька секунд онлайн.

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 5/2023

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2023

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup 2 kusov 12 metrových CNG autobusov a 1 kusu 18 metrového autobusu mestskej hromadnej dopravy.  Autobusy MHD vzhľadom na ich priemerný vek nad 9,84 rokov bolo nevyhnutné modernizovať. Projekt inovuje, rozšíri a skvalitní vozidlový park autobusov o nový typ vozidiel na alternatívny pohon. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti.

Оформляючи гроші до зарплати на картку, рекомендуємо особисто уважно читати всі пункти договору. Це важливий етап отримання.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku autobusov na alternatívny pohon.

Primárnymi výstupmi projektu „Nákup CNG autobusov“ sú predovšetkým:

• modernizácia vozidlového parku autobusov,

• zníženie priemerného veku vozidiel,

• zníženie poruchovosti a zvýšenie spoľahlivosti,

Взяти без відмови і зайвих перевірок мікрокредит на картку в Україні може будь-який повнолітній позичальник. Поспішайте подати швидку заявку.

• zníženie emisií látok poškodzujúcich životné prostredie,

• zníženie emisií hluku zaťažujúcich životné prostredie,

• zvýšenie komfortu cestujúcich a atraktivity verejnej osobnej dopravy.

Realizáciou projektu mesto naplní 1 merateľný ukazovateľ:

P0191 Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave – 3