Obnova vozového parku - električky

 

AKTUALITY

Október 2015 - dodané 4 nové električky č. 830, 831, 832 a 833

September 2015 - Zmluva o poskytnutí NFP na 33 ks (veľký projekt) - podpísaná dňa 21.09.2015 a účinná dňa 23.09.2015 

September 2015 - Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP na 28 ks (malý projekt) - podpísaná dňa 21.09.2015 a účinná dňa 23.09.2015 

September 2015 - dodané električky č. 828 a 829

August 2015 - dodané 2 nové električky č. 826 a 827

Júl 2015 - dodaná električka č. 825

Jún 2015 - dodané tri nové električky - č. 822, 823 a 824

Máj 2015 - dodané dve nové električky č. 820 a 821

Máj 2015 - Dodatok č.2 - využitie opcie na nákup 5 ks električiek (29 - 33 ks) - podpísaný dňa 14.05.2015 a účinný dňa 21.05.2015 

Apríl 2015 – dodaná dvojica nových električiek – č. 818 a 819

Marec 2015 - dodaná trojica nových električiek - č. 815, 816 a 817.

Február 2015 – dodané tri nové električky – č. 812, 813 a 814.

Január 2015 – dodané dve nové električky – č. 810 a 811.

December 2014 – dodané dve nové električky – č. 808 a 809.

November 2014 – dodaná dvojica nových električiek – č. 806 a 807.

Október 2014 – dodané dve nové električky – č. 804 a 805.

24.6.2014 – dodaná prvá električka VARIO LF2+. Dostala čísla 801.

20.06.2014 – podpísaný dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 12.02.2014 – uplatnenie opcie na nákup 5 ks električiek VARIO LF2+.

5.5.2014 – podpísaná zmluva o poskytnutí NFP na nákup 28 ks električiek medzi MDVRR SR a DPMK.

14.04.2014 – mestskí poslanci na zastupiteľstve schválili, že DPMK môže požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na nákup 28 nových električiek. Nové električky budú spolufinancované 85 % z fondov Európskej únie, 10 % zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % spolufinancuje DPMK. DPMK získa na obnovu vozového parku z Operačného programu Doprava maximálne 38,543 milióna eur. Poslanci odsúhlasili aj 5 % spolufinancovanie vo výške minimálne 2,02 milióna eur z vlastných zdrojov DPMK. Cena jednej električky VARIO LF2+ predstavuje 1,449 milióna eur bez DPH. V zmluve bol naplánovaný nákup 23 električiek s opciou na ďalších 23. K pôvodnému počtu tak pribudlo ďalších 5 ks

12.02.2014 – podpísaná zmluva s víťazom tendra – spoločnosťou Pragoimex, a. s., Praha na nákup 23 ks nových nízkopodlažných dvojčlánkových električiek typu Vario LF2+. Spoločnosť zabezpečí aj poskytnutia záručného a pozáručného servisu a opráv pre každú električku počas 15 rokov, resp. do najazdenia 750 000 km od schválenia technickej spôsobilosti na prevádzku. Okrem dodávky nových električiek bola vysúťažená aj opcia na ďalších 23 kusov

13.04.2013 – oznámenie odoslané do Vestníka verejného obstarávania

12.04.2013 – odoslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do Úradného vestníka EÚ

 

 

 

evidenčné číslo 

električky

dátum dodania

dátum zaradenia 

do výpravy

801 24.06.2014 01.12.2014
802 04.09.2014 04.12.2014
803 18.09.2014 01.12.2014
804 03.10.2014 02.12.2014
805 23.10.2014 01.12.2014
806 11.11.2014 01.12.2014
807 20.11.2014 18.01.2015
808 02.12.2014 19.02.2015
809 19.12.2014 03.02.2015
810 13.01.2015 12.02.2015
811 28.01.2015 06.03.2015
812 06.02.2015 07.03.2015
813 18.02.2015 01.04.2015
814 26.02.2015 01.04.2015
815 10.03.2015 19.05.2015
816 16.03.2015 19.05.2015
817 31.03.2015 20.05.2015
818 16.04.2015 15.06.2015
819 28.04.2015 12.06.2015
820 19.05.2015 30.06.2015
821 26.05.2015 26.06.2015
822 10.06.2015 04.08.2015
823 10.06.2015 04.08.2015
824 30.06.2015 28.08.2015
825 15.07.2015 28.08.2015
826 19.08.2015 12.10.2015
827 26.08.2015 12.10.2015
828 02.09.2015 02.10.215
829 23.09.2015 06.11.2015
830 01.10.2015 06.11.2015
831 14.10.2015 28.11.2015
832 27.10.2015 30.11.2015
833 30.10.2015 30.11.2015