06_Suchý február – NÁSILIE

28 dôvodov pre čistokrvný život. Keby bylo násilie ohňom, alkohol je palivo.

Vo februári prichádza na Slovensko preventívne osvetová kampaň Suchý február.  V Českej republike prebehne už deviaty ročník kampane, ktorá pomáha širokej verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť svoje zabehnuté návyky. Minulého ročníku sa podľa prieskumov zúčastnilo až 9% dospelej populácie. Rok 2021 prináša zásadnú zmenu- KNIHU Suchej únor, ktorá na 416 precízne vydestilovaných stranách predstavuje alkohol vo všetkých jeho spoločenských úlohách.

 

| 72 OSOBNOSTÍ | 28 TEMATICKÝCH KAPITOL | ALKOFAKTY | ROZHOVORY | PŘÍBĚHY |  

 

Hokejista Patrik Bartošák, psychológovia Pavel Rataj alebo Ilona Preslová, spisovateľ Josef Formánek, primár Petr Popov, koučka Janka Chudlíková, pretekár Aleš Loprais alebo muzikant Petr Fiala patria medzi 72 českých osobností, odborníkov, novinárov a neobyčajných ľudských príbehov, ktoré pomohli vzniknúť knihe, ktorá v 28 kapitolách predstavuje alkohol s ľahkosťou aj vážnosťou – vo všetkých jeho spoločenských rovinách. Či už je to spánok, sex, šport, práca, výchova detí, zdravie alebo alkohol za volantom.

“Naša kniha z vás abstinentov neurobí – nie je to ani jej cieľom.  Má byť pre ľudí hlavne inšpiráciou k príjemnej sebareflexii a môžeme sa vďaka nej všeličo dozvedieť.  Nielen  o alkoproblematike, ale hlavne o sebe. Kniha má jediný cieľ – aby sme všetci poznali úprimnú odpoveď na jednoduchú otázku: „Ovládame my alkohol, alebo alkohol ovláda nás?“popisuje zmysel knihy Petr Freimann, riaditeľ neziskovej organizácie Suchej únor na ktorej stránkach je možné knihu kúpiť a podporiť tak kampaň. Práve on je zodpovedný za expanziu tejto osvetovej kampane tento rok aj na Slovensko.

 

Prečo alkohol súvisí s násilím?

Spojitosť alkoholu a násilia je roky známy fakt, ktorý si môže každý z nás overiť pozorovaním na pivom presiaknutej podlahe klubov a barov. Alkohol narušuje bežné fungovanie mozgu. Napríklad mechanizmy, ktoré za triezva normálne regulujú impulzívne jednanie. A to vrátane neadekvátneho použitia agresivity. Zníženie schopnosti prijímať a vyhodnocovať informácie môže viesť k nesprávnemu vyhodnoteniu sociálnej situácie a následnej prehnanej reakcii človeka na zdanlivú hrozbu. V rovnakom duchu môže viesť zhoršenie schopnosti úsudku k nesprávnemu odhadnutiu dopadov, ktoré môžeme svojím násilným správaním spôsobiť. Keď niekomu rozbijeme fľašu o hlavu, ťažko môžeme argumentovať tým, že do nás skočil ako prvý.

Niekedy to ale funguje aj naopak. Naše vlastné presvedčenie o tom, že alkohol spôsobuje agresívne jednanie, môže k takémuto chovaniu viesť. Dochádza napríklad k tomu, že niektorí ľudia požijú alkohol ako cielenú prípravu na násilný akt, prípadne aby si ho ospravedlnili  (nie len) sami pred sebou. Ak potom  niekto zažije násilie na vlastnej koži, môže takáto skúsenosť viesť k liečeniu boľavej duše pitím a ordinovaniu si alkoholu ako “lieku”,  ktorý mu pomôže spracovať traumatické zážitky. A hádajte, či taká liečba funguje? Bohužiaľ, ani v rozprávkach...

 

Varianty slávneho experimentu

Niektorí výskumníci využili k preukázaniu súvislosti medzi zvýšenou agresivitou a požitím alkoholu variáciu známeho experimentu Stanleyho Milgrama. Skúmaný človek v ňom mal možnosť kontrolovať intenzitu elektrických šokov, ktorými spôsoboval  bolesť niekomu inému vo vedľajšej miestnosti. Druhý človek v skutočnosti neexistoval a bol simulovaný počítačom. Ľudia prešli testom triezvosti aj po požití alkoholu. A práve vo chvíli, keď im v žilách kolovala ohnivá voda, sa ich agresivita zvýšila a spôsobovali údajnému oponentovi silnejšiu bolesť.

Testovaní ľudia však len ojedinele zvýšili svoju agresivitu, ak sa necítili vyprovokovaní alebo pod nejakou hrozbou. Toto zistenie je konzistentné s bežným pozorovaním, kedy môžeme vidieť, že alkohol sám o sebe agresivitu nespôsobuje, ale vzájomne sa umocňuje s inými faktormi, ktoré ju môžu spôsobiť, či už sa jedná o vnútorný stav človeka alebo reakciu na nejakú vonkajšiu udalosť. Alkohol teda agresivite výrazne pomáha vyjsť na svetlo sveta. Keby bolo násilie ohňom, alkohol nie je iskra, ale palivo. 
 

Kriminalita pod vplyvom alkoholu

  • celkový počet spáchaných trestných činov( 61 392 v  r. 2018)  každý rok klesá (od roku 2014 až o 25 %), podiel trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu ale stagnuje a dlhodobo sa drží okolo 8-tisíc skutkov ročne 
  • z celkového počtu trestných činov mladistvých je každoročne okolo 5 % z nich spáchaných pod vplyvom alkoholu (r. 2014=5,02 %; r. 2018=5,16 %)
  • najčastejšie sa vplyv alkoholu odzrkadľuje pri trestných činoch násilnej povahy. V prípade trestných činov výtržníctva a nebezpečného vyhrážania je zaznamenaný celkový nárast. Najčastejším trestným činom je ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. 

 

Okrem všetkých informácii pre účastníkov akcie je na webe www.suchyfebruar.sk možné nájsť tiež komplexný on-line test, ktorý môže poskytnúť záujemcom ďalší pohľad na to, ako na tom s pitím naozaj sme, a tiež kontakty na možné zdroje pomoci.

Koronavírus a alkohol

Ročník 2021 bude prebiehať pod vplyvom protipandemických opatrení, ktoré majú na spotrebu alkoholu významný vplyv. Téma sa zatiaľ stále skúma, ale podľa dostupných štúdií sa zdá, že u umiernených konzumentov má karanténa na spotrebu alkoholu skôr pozitívny dopad v zmysle zníženia spotreby. U ľudí, ktorí sa pohybujú v kategórii rizikového a problémového pitia, má pandémia úplne  opačný dopad. “Dôvody ešte presne nepoznáme, a môže ísť o dopad sociálnej izolácie, úbytok vonkajších podnetov a možností seberealizácie, alebo aj ťažšie dostupnej pomoci o duševné zdravie či celková úzkosť z pandémie,” vysvetľuje za Suchý Február Petr Freimann. O niečo horšiu štartovaciu pozíciu majú tí, ktorí pijú viac doma a menej v baroch a pohostinstvách. To často platí aj pre ženy. O to väčšia bude tento rok Suchý február výzva. Trúfate si prijať hodenú rukavicu?

 

Spoznajte nový rozmer triezvosti na stránkach www.suchyfebruar.sk