Súťaž počas Týždňa mobility a vyhraj!

Až traja z vás môžu vyhrať pekný balíček predmetov DPMK - súťaž nájdete na našom facebooku.

Štatút súťaže