Modernizácia tarifného systému v DPMK, a.s.

 1                 logo_0                  3

 

Názov a sídlo prijímateľa:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                             Bardejovská 6, Košice – mestská časť Západ, 043 29 Košice, Slovenská republika

Názov projektu: Modernizácia tarifného systému v DPMK, a.s.

Miesto realizácie projektu: Košice – mestská časť Staré Mesto

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška NFP: 53 152,50 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 04/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2022

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je  nákup 5  samoobslužných  automatov na predaj cestovných lístkov. Tri  automaty  budú inštalované na zástavke Staničné námestie (pred hlavnou železničnou a autobusovou stanicou)  a dva   budú inštalované na zastávke Námestie osloboditeľov (medzi hotelom Hilton a nákupným centrom Aupark).  Jedná sa o veľmi vyťažené zástavky MHD s množstvom cestujúcich a spojov električkovej a autobusovej trakcie.  Hlavným  cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom  zabezpečenia moderného tarifného systému. Zámerom projektu je doplnenie a modernizácia kľúčovej časti tarifného  systému DPMK.  Projekt zlepší a skvalitní tarifný systém podniku. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti a riadiacemu manažmentu DPMK. Dopravca bude profitovať hlavne zvýšenými tržbami, zníženou  poruchovosťou tarifného systému, rýchlym predajom cestovných lístkov  zákazníkov,  lepšou integráciou a previazanosťou služieb a tiež čiastočne získaním doteraz absentujúcich dát z dopravy.

Realizáciou projektu mesto naplní 1 merateľný ukazovateľ: P0561 Počet zavedených informačných systémov – 1.

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

                                        www.mirri.gov.sk      www.eufondy.sk

 

Stanica          StanicaStanica          Stanica