Prieskumy trhu - archív 2009

Názov predmetu obstarávania (Zákazky s nízkou hodnotou) zverejnené stav
 PDF dokumentDetekcia a odvetranie CNG  26.11.2009  ukončené
4.12.2009
 PDF dokumentVýmena 3 ks trakčných stožiarov  23.11.2009  ukončené
3.12.2009
 PDF dokumentTechnické plyny  20.11.2009  ukončené 01.12.2009
 PDF dokumentFarbiace náplne do počítačových tlačiarní a kopírovacích strojov    11.11.2009  ukončené
14.01.2010
 PDF dokumentOdpady z ČOV  30.10.2009  ukončené
14.01.2010
 PDF dokumentOdpady z údržby  30.10.2009  ukončené
18.01.2010
 PDF dokumentNebezpečné odpady z údržby  30.10.2009  ukončené
18.01.2010
 PDF dokumentOdber olejov  30.10.2009  ukončené
14.01.2010
 PDF dokumentOdber Nicd batérií  30.10.2009  ukončené
14.01.2010
 PDF dokumentOdber olovených batérií  30.10.2009  ukončené
14.01.2010
 PDF dokumentOprava koženkových sedadiel a operadiel trolejbusov 15 Tr a autobusov  30.10.2009  ukončené
15.02.2010
 PDF dokumentRozvod stlačeného vzduchu  23.10.2009  ukončené 11.11.2009
 PDF dokumentOprava strechy nad regeneračnou dieľňou  09.10.2009  ukončené 30.10.2009
 PDF dokumentKoncentrovaná nemrznúca zmes do chladiacej sústavy autobusov  25.08.2009  ukončené 03.09.2009
 PDF dokumentProjektové práce - rekonštrukcia časti objektov 01 a 02 dielní  14.08.2009  ukončené 01.10.2009
 FotoPríloha 1    
 FotoPríloha 2    
 FotoPríloha 3    
 FotoPríloha 4    
 PDF dokumentRekonštrukcia cestno-koľajového prejazdu  13.08.2009  ukončené 28.09.2009
 PDF dokumentOprava dažďových zvodov  13.08.2009  ukončené 08.09.2009
 PDF dokumentČistiace a hygienické potreby  12.08.2009  ukončené 20.08.2009
 PDF dokumentZoznam položiek - príloha    
 PDF dokumentCertifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001  25.05.2009  ukončené 05.08.2009
 PDF dokumentOprava bleskozvodu na budove meniarne "C"  17.04.2009  ukončené 28.04.2009
 PDF dokumentOprava podporných stĺpov koľají  16.04.2009  ukončené 28.04.2009
 PDF dokumentLožiská  07.04.2009  ukončené 15.04.2009
 PDF dokumentZoznam položiek    
 PDF dokumentRezný a brúsny materiál  07.04.2009  ukončené 15.04.2009
 PDF dokumentZoznam položiek    
 PDF dokumentRehabilitačný pobyt   30.03.2009  ukončené 14.04.2009
 PDF dokumentSpracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby   23.03.2009  ukončené 15.04.2009
 PDF dokumentOprava strechy na meniarni "C"  13.03.2009  ukončené 25.03.2009
 PDF dokumentKancelárske potreby 2009  10.03.2009  ukončené 16.03.2009
 PDF dokumentPríloha    
 PDF dokumentZabezpečenie poťahovej látky FIURI WS 40 s výstužou  26.02.2009  ukončené 09.03.2009
 PDF dokumentFarbiace náplne do počítačových tlačiarní a kopírovacích strojov  25.02.2009  ukončené 13.03.2009
 PDF dokumentOprava spojovacích mechov trolejbusov 15 Tr, 15 TrM  10.02.2009  ukončené 04.03.2009
 PDF dokumentGenerálna oprava hydraulických tlmičov  10.02.2009  ukončené 04.03.2009
 PDF dokumentGenerálna oprava kardanových hriadeľov pre električky  10.02.2009  ukončené 04.03.2009
 PDF dokumentZber, preprava a zneškodňovanie odpadov z košov  04.02.2009  ukončené 11.02.2009
 PDF dokumentUhlografitové šmyky trolejbusových zberačov  30.01.2009  ukončené 06.02.2009