Postup podľa §9 ods.9 - Archív 2015

Zákazka podľa § 9 ods. 9 :

Postup zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1.7. 2013 sa uplatňuje, ak predpokladaná hodnota zákazky je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny  rok, rovnaká alebo vyššia ako 1 000,- EUR bez DPH a to nasledovne :

  • pre tovary a služby okrem potravín :  1 000 EUR bez DPH < 20 000 EUR bez DPH
  • práce :                                                     1 000 EUR bez DPH < 30 000 EUR bez DPH
  • potraviny                                                 1 000 EUR bez DPH < 40 000 EUR bez DPH

 

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky Príloha Dátum zverejnenia zákazky Dátum zadania zákazky
18 Migrácia  stránky www.dpmk.sk z CMS Drupal 6 na Drupal 8 služba výzva.pdf 15.12.2015 27.1.2016
17 Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a zabezpečenie realizácie procesov VO na určené predmety zákazky v zmysle Zákona č. 25/2006Z.z. o VO služba

výzva.pdf

príloha-návrh na plnenie kriterií.pdf
 

25.09.2015  
16 Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania služba

výzva.pdf

príloha-návrh na_plnenie_kritérií.pdf  

24.08.2015  
15 Poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní a vykonávanie postupov verejného obstarávania, v zmysle Zákona č. 25/2006Z.z. služba

výzva.pdf 

príloha- návrh na plnenie kriterií.pdf

29.07.2015 zrušené
14 Nákup výpočtovej techniky tovar výzva.pdf 13.07.2015 27.08.2015
13 Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených autobusov služba výzva.pdf 07.07.2015 zrušené
12
Prenájom, servis odmasťovacích prístrojov a prevádzkovej kvapaliny
na údržbu motorov a komponentov z autobusov na stredisku údržby autobusov
služba výzva.pdf 25.05.2015 20.07.2015
11
Prenájom a servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých komponentov
z električiek na stredisku údržby električiek (aj špeciálne čistenie elektrosúčiastok)
služba výzva.pdf 25.05.2015 20.07.2015
10 Vodovodná prípojka k Meniarni „K“ služba výzva.pdf 07.05.2015  
9 Oprava podlahovej krytiny v pokladni a predsieni UC na Bardejovskej ulici Košice služba výzva.pdf 24.042015 ukončené
8 Vykonávanie servisných činností kamerového systému vo vozidlách MHD služba výzva.pdf 26.02.2015 zrušené
7 Vykonávanie servisných činností informačného a odbavovacieho systému vo vozidlách MHD služba výzva.pdf 26.02.2015 zrušené
6 Predĺženie platnosti licencie antivírusového programu tovar výzva.pdf 19.02.2015 19.03.2015
5

Zber a zneškodňovanie odpadov z košov električkových zastávok, upratovanie určených plôch električkových zastávok

služba výzva.pdf 17.02.2015 20.03.2015
4
Prenájom, servis odmasťovacích prístrojov a prevádzkovej kvapaliny
na údržbu motorov a komponentov z autobusov na stredisku údržby autobusov
služba výzva.pdf 02.02.2015 zrušené
3
Prenájom a servis zariadení na čistenie
a ošetrenie jednotlivých komponentov
z električiek na stredisku údržby električiek
(aj špeciálne čistenie elektrosúčiastok)
služba výzva.pdf 02.02.2015 zrušené
2 Oprava havarijnej poruchy na rozvode pitnej vody služba výzva.pdf 30.01.2015 03.02.2015
1 Oprava vozidla typ Peugeot Boxer – mimoriadna udalosť (DN) služba výzva.pdf 16.01.2015 zrušené