Prieskumy trhu

 

Názov predmetu obstarávania (Zakázky s nízkou hodnotou) Zverejnené Stav
PDF dokument Výzva: Frankovací stroj 30.6.2013 prebieha
PDF dokumentVýzva: Deratizácia.pdf 29.06.2013 prebieha
PDF dokument Výzva: Oprava vzdušného vedenia_22 kv.pdf 28.06.2013 prebieha
PDF dokument Výzva: Chemická likvidácia buriny.pdf 27.06.2013 prebieha
PDF dokument Výzva: TEŠ modernizácia depa.pdf 24.05.2013 prebieha
PDF dokument Výzva: Výmena registrov za radiatory.pdf 20.02.2013 ukončené
PDF dokument Výzva: Výrub stromov.pdf 18.02.2013 ukončené
PDF dokument Výzva: Meranie_emisií.pdf 15.02.2013 ukončené
PDF dokument Výzva: Električkové_zastávky.pdf 18.01.2013 ukončené
PDF dokument Výzva: Cenová_ponuka_-_rehabilitácia_2013.pdf 15.02.2013 ukončené