Manuál k ovládaniu multifunkčného automatu

Obsah

Predaj jednorázových papierových lístkov:

Na základnej obrazovke stlačiť tlačidlo PREDAJ JEDNORÁZOVÝCH LÍSTKOV a navoliť si stlačením druh lístka  a počet lístkov. Automat ukáže aké mince alebo bankovky akceptuje. Po ich vložení vytlačí a vydá cestovné lístky, prípadne vráti výdavok.

Manipulácie s kartou: zakúpenie časových lístkov a dobíjanie elektronickej peňaženky :
Na základnej obrazovke stlačiť tlačidlo PREDAJ ČASOVÝCH LÍSTKOV. Po priložení karty je možné realizovať nasledujúce operácie :

  • Po stlačení tlačidla ČASOVÉ CESTOVNÉ si dotykom obrazovky vyberte typ časového predplatného lístka ( napr. na 30 dní v pásme T1). Automat vyzve na vloženie potrebnej hotovosti a napíše, aké nominálne hodnoty mincí alebo bankoviek akceptuje. Po ich vložení automat vyzve na priloženie karty a nahrá požadovaný časový lístok na kartu. Automat nevydáva – výdavok bude presunutý na konto elektronickej peňaženky. Automat o operácii vytlačí potvrdenku.
  • Po stlačení tlačidla ELEKTRONICKÁ PEŇAŽENKA môžete vložiť ľubovoľnú hotovosť. Opätovným priložením karty bude vložená čiastka prenesená na konto elektronickej peňaženky. Automat vydá potvrdenku o vložení.
Upozornenie :
Automat vydáva do 100,- Sk. Pri vyššom výdavku alebo v prípade nedostatku hotovosti automat vydá potvrdenie o nevrátení výdavku. Na základe tohto potvrdenia bude výdavok vrátený na predpredajných miestach DPMK a.s. na Bardejovskej alebo Rooseweltovej ulici.

V prípade poruchy automatu kontaktujte nonstop dispečing :
055/6225925
0905647588

automaty@dpmk.sk

Podrobnejší manuál:  Manuál k automatom

DPMK, a.s.