Posilnenie dopravy na linke č.29

Obsah

Oznámenie

V súvislosti so slávnostným spustením prevádzky detskej železnice a oslavami dní mesta Košice DPMK a.s. dňa 1.5.2008 posilní dopravu na linke č. 29 nasadením veľkokapacitných autobusov. V prípade potreby DPMK a.s. operatívne posilní aj počet autobusov premávajúcich do rekreačných lokalít Čermeľ a Alpinka zo zastávky Štadión Lokomotívy.

DPMK, a.s.