Pribudli nové automaty na nákup cestovných lístkov, väčšina ponúka možnosť platby platobnou kartou.

Obsah

KOŠICE: Ukončenie ďalšej etapy projektu Modernizácie električkových tratí prinieslo okrem zvýšeného komfortu cestovania aj nárast počtu automatov na predaj cestovných lístkov.

Ďalšie automaty boli nainštalované na električkových zastávkach SOŠ automobilová a Krajský súd. Spolu 14 automatov ponúka možnosť platby platobnou kartou. Zoznam automatov na predaj 16 druhov cestovných lístkov (v prílohe ) nájdete na internetovej stránke DPMK a na FB profile našej spoločnosti.

Zároveň oznamujeme ukončenie prevádzky multifukčných automatov na dobíjanie BČK. Z pôvodnej dodávky 8 multifunkčných automatov z roku 2007, bol demontovaný posledný, ktorý bol umiestnený vo vestibule Magistrátu mesta Košice. Dôvodom je nedostupnosť náhradných dielov. BČK si cestujúci môžu dobíjať na predajných miestach DPMK na Bardejovskej 6 a Rooseveltovej 3, alebo u zmluvných predajcov. 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785