Električka T2 sa stane súčasťou Košického trolejbusového dňa

Obsah

KOŠICE: Predstavujeme vám v poradí druhú električku, ktorá je súčasťou Košického trolejbusového dňa.

 

V rokoch 1958 až 1962 zakúpili Košice celkom 31 električiek typu Tatra T2 (resp. presnejšie v dobe výroby TII). Električky obdržali ev. č. 212-231 a na rozdiel od svojich predchodcov (modelu T1) sa v náročných košických podmienkach dočkali dlhej životnosti. Dopomohla tomu vo veľkej miere podpora z Ostravy. Československá metropola uhlia a ocele totiž zaisťovala až do druhej polovice 70. rokov ťažkú údržbu košických električiek T2. Naviac sa skvalitnili podmienky údržby v samotných Košiciach vďaka výstavbe novej vozovne a dielní.

Väčšina električiek typu T2 bola vyradená v rokoch 1983-84, zostalo len niekoľko vozidiel, ktoré sa podrobili unikátnej modernizácii za využitia čiel električiek typu T3, takže vizuálne bol vozidlový park prakticky jednotný. Okrem školskej električky boli týmto spôsobom modernizované štyri košické električky T2. Dlho sa ale v premávke neudržali, pretože Košice získali na konci 80. rokov veľké prídely nových električiek, takže už v roku 1990 boli všetky električky T2 definitívne vyradené z prevádzky.

Aj napriek zámeru zachovať jedno z pôvodných košických vozidiel T2 ako historický, nepodarilo sa pre električku zaistiť priaznivé podmienky, čo nakoniec viedlo k rozhodnutiu zlikvidovať vozidlo určené k tomuto zámeru. Košice ale zástupca električky T2 nakoniec predsalen majú. V roku 2001 bola odkúpená pôvodne ostravská električka čísla 619 z roku 1960, ktorá bola v Košiciach opravená do stavu, ktorý má pripomínať vzhľad košických električiek tohto typu. Aj s touto električkou sa bude možné odviezť 22. 6. 2019 v rámci Košického trolejbusového dňa na zvláštnej linke E1 z Havlíčkovej k Trolejbusovému cintorínu.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Daniela Dlugošová

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice