DPMK informuje o postupe pri aktivácii zľavy na ISIC-u pre študentov

Obsah

KOŠICE: Možnosť zľavneného cestovného v MHD na ISIC karte aktivujete jednoducho priložením ku terminálu a načítaním karty.

 

 

Ak študent pokračuje v štúdiu na rovnakej škole (a má rovnaký preukaz ISIC), postup je nasledovný: zakúpi si známku ISIC za 10 € v škole alebo cez www.objednaj-preukaz.sk a pošle SMS na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (uvedené na preukaze vpravo dole). Po prijatí SMS (suma potvrdzujúca úhradu je 3 € ) je umožnené priložiť kartu ku terminálu. Túto ISIC kartu je nutné prísť aktivovať do Zákazníckeho centra na Bardejovskej 6. Otváracia doba na predajnom mieste je v pracovných dňoch od 07:00 do 18:00 hod.

Ak študent začína v aktuálnom školskom roku študovať v 1. ročníku na novej škole, počká si na vydanie nového ISIC preukazu príslušnou školou (univerzitou) a následne pre uplatnenie nároku na zľavnenú prepravu predloží doklady podľa podmienok stanovených platnou Tarifou DPMK, a.s. Žiaci nad 15 rokov, študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do 26 rokov musia predložiť potvrdenie zo školy. U žiakov do ukončenia povinnej školskej dochádzky do veku 15 rokov potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné; u žiakov ZŠ nad 15 r. postačuje podpis zákonného zástupcu.

Časový lístok si viete zakúpiť na dobíjacích miestach DPMK alebo cez internet prostredníctvom eshopu https://dpmk.ubian.sk/register, avšak až po aktivácii na termináli.

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice