Oznam o zmene Tarify DPMK

Obsah

KOŠICE, 05.01.2022: Cestujúcim je okrem doterajších druhov lístkov umožnené zakúpiť si aj ďalšie varianty virtuálnych cestovných lístkov, nová tarifa platná od 1. januára 2022 zahŕňa aj zlacnenie ročného lístka na sumu 199 €.

 

 

Predplatený cestovný lístok na BČK je možné zakúpiť na predajných miestach DPMK a.s.  najskôr 30 dní  pred požadovaným dňom platnosti alebo elektronicky cez internet prostredníctvom e-shopu DPMK. Virtuálny cestovný lístok - predplatený cestovný lístok je možné si zakúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie schválenej dopravcom najskôr 30 dní pred požadovaným dňom platnosti.

Virtuálne predplatené cestovné lístky (časové) bude po novom možné zakúpiť na 7, 30, 90, 180 a 365 dní priamo v mobilnej aplikácii. Túto možnosť bude Dopravný podnik postupne nasadzovať u všetkých predajcov virtuálnych predplatených cestovných lístkov. Takto zakúpené virtuálne lístky platia bez obmedzenia počtu ciest ako cestovné pre jednu osobu na všetkých linkách MHD vrátane nočných spojov, pričom platia na uvedený počet po sebe nasledujúcich kalendárnych dní s voliteľným začiatkom platnosti. Predplatený cestovný lístok so zľavou je možné zakúpiť len na obdobie, počas ktorého nárok na zľavu preukázateľne trvá. Virtuálne cestovné lístky sú platné po úspešnom vykonaní platby a  uplynutí stanoveného časového intervalu. Medzi vykonaním platby a  začiatkom platnosti cestovného lístka je stanovený časový limit približne 90 sekúnd. Lístky sú neprenosné. Po uplynutí doby, na ktorú bol virtuálny cestovný lístok aktivovaný, lístok stráca svoju platnosť.

DPMK zavádza benefit pre cestujúceho, ktorý má platný ročný predplatený cestovný lístok na BČK alebo ročný virtuálny cestovný lístok - predplatený cestovný lístok. V rámci tohto lístka si môže pozastaviť jeho platnosť, avšak na maximálne 30 kalendárnych dní. Môže tak spraviť iba raz počas jeho platnosti a pôvodná platnosť ročného predplateného cestovného lístka sa tak posunie. Ročný predplatený cestovný lístok nesmie byť prenesený z BČK iného cestujúceho.

Celé znenie Tarify spolu so sadzobníkom je zverejnené na https://www.dpmk.sk/prepravne-podmienky/tarifa-0.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice