Zavedenie autobusovej linky 37

Obsah

KOŠICE, 12.08.2022: Z dôvodu sťaženej dostupnosti do oblasti ulice Napájadlá a absencie autobusových zastávok LadožskáRovníková v smere na Važeckú sa od pondelka 15.augusta 2022 zavádza nová autobusová linka č.37.

 

Trasa linky:

Važecká (dočasná zastávka na vnútrosídliskovej komunikácii) - Rovníková (štandardná zastávka na Slaneckej) - Ladožská (dočasná zastávka na vnútrosídliskovej komunikácii) – Dneperská (dočasná zastávka na vnútrosídliskovej komunikácii) - Napájadlá (štandardná zastávka pre linku č.19) - Dneperská (dočasná zastávka na vnútrosídliskovej komunikácii) - Ladožská (dočasná zastávka na vnútrosídliskovej komunikácii) - Rovníková (dočasná zastávka na vnútrosídliskovej komunikácii) – Važecká (dočasná zastávka na vnútrosídliskovej komunikácii)

 

Linka bude premávať počas pracovných aj voľných dní v 30-minútovom intervale, preprava na nej je bezplatná pre všetkých cestujúcich. 

 

Cestovný poriadok je k dispozícii v prílohe.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

 

Prílohy