Doplnkové 5 a 10 centové lístky si budete môcť zakúpiť až do konca septembra

Obsah

KOŠICE, 31.08.2023: Možnosť zakúpiť si lístky v hodnote 5 a 10 centov sa predlžuje do konca septembra 2023, cestujúci si ich môžu zakúpiť v Zákazníckych centrách DPMK na Bardejovskej a Rooseveltovej ulici.

 

Informujeme cestujúcich, že možnosť zakúpiť si lístky v hodnote 5 a 10 centov sa predlžuje o mesiac. Verejnosť si dotlačené päť- a desaťcentové cestovné lístky bude môcť zakúpiť počas stránkových hodín pobočiek Predpredaja do 30.09.2023.

V prípade potreby je možné k pôvodne platným lístkom dokúpiť si lístky v hodnote 0,05 € a/alebo 0,10 €. Označené cestovné lístky tak budú platné, ak ich výsledná hodnota korešponduje (alebo je vyššia, nie však nižšia ako hodnota aktuálne platného lístka) s cenami podľa nového sadzobníka.Žiadame cestujúcich, aby tieto kombinované lístky označili v čo najkratšom možnom intervale za sebou. 

V zmysle Tarify DPMK, a.s. je skladanie cestovných lístkov povolené. Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že výnimku zo skladania cestovných lístkov tvoria  24 hodinový, 7 denný cestovný lístok a virtuálne cestovné lístky zakúpené cez internet a mobilnú aplikáciu.

Kompletný sadzobník je zverejnený na webstránke DPMK v sekcii Prepravné podmienky (https://www.dpmk.sk/prepravne-podmienky/tarifa-tarifi).

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice