MHD počas podujatia Košice Peace Half Marathon 2024

Obsah

KOŠICE, 09.05.2024: Polmaratón sa uskutoční v sobotu 11.mája 2024 v čase od 16:00 do 20:00 hod., podujatie ovplyvní trasy viacerých liniek mestskej hromadnej dopravy. MHD nebude premávať na uliciach Moyzesova, Bačíkova, Hviezdoslavova a Zimná.

 

Električkové linky č. 2, 4, 6 a 7 a 9 premávajú po upravených trasách, linka č. 1 nepremáva. V úseku Havlíčkova – Námestie Maratónu mieru a späť premáva náhradná električková linka X. Linka premáva výlučne po východnej koľaji (t.j. smer Havlíčkova), v 15 minútovom intervale. Zastávky obsluhované len linkou „X“: Havlíčkova, Okresný úrad, Poliklinika Sever, Bocatiova, Nám. Maratónu mieru.

Spoje linky R3 s odchodom o 16:46 zo zastávky Havlíčkova a o 18:33 zo zastávky Vstupný areál USS budú vykonané náhradnou autobusovou dopravou. Spoj v čase 16:46 začína na zastávke Námestie Maratónu mieru (zastávka autobusov smer Radnica Starého mesta), pokračuje na zastávku  Havlíčkova a Amfiteáter, následne ďalej po trase linky. Zastávka Radnica Starého mesta nebude obsluhovaná (cestovný poriadok viď príloha).

Autobusové zastávky Dom umenia (smer Alžbetina, Rektorát UPJŠ); Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Slovenský rozhlas; Múzeum obetí komunizmu; Radnica Starého mesta; Hlavná pošta (smer Slovenský rozhlas); Námestie Maratónu mieruZimná; Technická univerzita; Botanická záhrada (smer Technická univerzita) nebudú obsluhované. 

Autobusové linky č. 12, 13, 17, 19 a 36 budú premávať po obchádzkových trasách.

Ostatné linky MHD premávajú po svojich štandardných trasách.

 

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA

Linka č. 1 počas podujatia nebude premávať.

Linka č. 2 premáva na trase Staničné námestie – Námestie osloboditeľov - Kuzmányho – Amfiteáter a späť.

Linka č. 4 premáva na trase Amfiteáter – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Barca, Socha Jána Pavla II.

Linky č. 6 a sú skrátené po zastávku Amfiteáter.

Linka č. 7 po zastávke Radnica Starého mesta (smer Botanická záhrada) premáva po zastávku Amfiteáter.

V úseku Havlíčkova - Komenského - Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka pri SPŠ Strojnícka, pred odbočením na Strojárenskú) a späť premáva náhradná električková linka XLinka premáva výlučne po východnej strane (koľaji), t.j. po pravej strane v smere na Havlíčkovu.

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Linka č. 12

  • smer Barca, Podnikateľská / Šebastovce

Vynechané zastávky: Botanická záhrada (na Boženy Nemcovej);  Technická univerzita; Hlavná pošta (na Poštovej ulici); Slovenský rozhlas; Alžbetina, Rektorát UPJŠ

  • smer Podhradová

Vynechané zastávky: Dom umenia;  Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Technická univerzita

 

Linka č. 13

  • smer Námestie Maratónu mieru

Vynechané zastávky: Technická univerzita; Zimná; Radnica Starého mesta a Námestia Maratónu mieru

  • smer Baňa Bankov

Vynechané zastávky: Zimná; Technická univerzita

 

Linka č. 17

  • smer Luník VIII

Vynechané zastávky: Radnica Starého mesta (na Moyzesovej); Múzeum obetí komunizmu

  • smer Lingov

Vynechané zastávky: Nová nemocnica (na Ondavskej ulici smer Cassovar); Považská, Nová nemocnica; Cassovar; Hlavná pošta, Múzeum obetí komunizmu; Radnica Starého mesta; Nám. Maratónu mieru

 

Linka č. 19

  • smer KVP, kláštor

Vynechané zastávky: Zimná; Technická univerzita

  • smer Napájadlá

Vynechané zastávky: Technická univerzita; Zimná; Radnica Starého mesta; Nám. Maratónu mieru

 

Linka č. 36

  • smer KVP, Moskovská

Vynechané zastávky: Radnica Starého mesta (na Moyzesovej);  Múzeum obetí komunizmu

  • smer Madridská

Vynechané zastávky: Nová nemocnica (na Ondavskej ulici smer Cassovar); Považská, Nová nemocnica; Cassovar; Hlavná pošta; Múzeum obetí komunizmu; Radnica Starého mesta; Nám. Maratónu mieru

 

 

V prílohe nájdete cestovné poriadky linky R3 (vykonaná autobusovou dopravou) a náhradnej linky X.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice