Cestovný poriadok linky N5

Platné od 17.5.2022
Zupkova Staničné námestie
Pracovné dni, školský rok
00 00
01 00
02
03 27
04 12
Prázdniny
00 00
01 00
02
03 27
04 12
Voľné dni
00 00
01 00
02 00
03 27
04 12
x - zastávka na znamenie