Cestovný poriadok linky N5

Platné od 17.5.2022
Tesco, Džungľa Staničné námestie
Pracovné dni, školský rok
00 05
01 05
02
03 35
04 20
Prázdniny
00 05
01 05
02
03 35
04 20
Voľné dni
00 05
01 05
02 05
03 35
04 20
x - zastávka na znamenie