Cestovný poriadok linky N5

Platné od 17.5.2022
Pri hati Staničné námestie
Pracovné dni, školský rok
00 06
01 06
02
03 36
04 21
Prázdniny
00 06
01 06
02
03 36
04 21
Voľné dni
00 06
01 06
02 06
03 36
04 21
x - zastávka na znamenie