Sústružnícky nôž.

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20201722
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.7.2020

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
METAL MONT - TEAM s.r.o
Cínová 5
04017 Košice
IČO:
47574607
Celková hodnota:
77.00 EUR bez DPH