Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa

Logo EU/MDV

 

Názov a sídlo prijímateľa:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                              Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovenská republika

Názov projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. etapa

Miesto realizácie projektu: Košice - mestská časť Západ, Košický kraj

Výška poskytnutého NFP:  22 296 657,94 Eur

Stručný opis projektu:

Súčasný stav technického zázemia pre údržbu električiek je nevyhovujúci a hlavne s ohľadom na realizáciu projektu obnovy vozového parku je bezvýhradne nutné, aby došlo k modernizácii ako technologického vybavenia pre údržbu električiek, tak celkového prostredia pre zaistenia adekvátneho technického zázemia pre bezproblémovú prevádzku moderných koľajových vozidiel.

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD. Táto pozostáva zo stavebných prác, obstarania technického vybavenia a zariadenia, hasiacich prístrojov a hadicových navijakov.

Cieľom projektu je zabezpečiť pripravenosť areálu na zmenu vozového parku, a to v zmysle modernizácie koľajovej časti (koľajový spodok, zvršok, výhybky, spevnené plochy) a súvisiacich technológií (trakčné vedenie, napájacie a spätné vedenie, oznamovacie káble, dátové zariadenia, kamerový systém atď.). Súčasťou projektu je rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska, haly dennej údržby, haly umývača, či výstavba nového zastrešenia odstavného koľajiska. Popritom bude obstaraný žeriav pre halu dennej údržby a technické vybavenie haly umývača. Projekt zásadne zlepší a skvalitní údržbovú základňu električiek.

Dopravca bude profitovať vytvorením priestorov na adekvátnu údržbu, zníženou poruchovosťou, energetickou náročnosť údržby, prevádzkou, či zníženým vplyvom počasia na odstavené vozidlá. V neposlednom rade bude beneficientom aj Mesto Košice, ktoré môže s DPMK riešiť optimalizáciu MHD na území mesta.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie údržbovej základne. Projekt bude realizovaný za pomoci jednej hlavnej aktivity s názvom „Modernizácia údržbovej základne". Realizáciu hlavnej aktivity projektu zabezpečia externí dodávatelia vybraní vo verejnom obstarávaní.

Začiatok realizácie hlavnej aktivity je stanovený na 12/2021 po podpise zmlúv s dodávateľmi stavebných prác a technického vybavenia. Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu je stanovený na 12/2023.

Súčasťou hlavnej aktivity je aj nákup hasiacich prístrojov, hadicových navijakov, stavebný dozor a dodatočné výdavky na stavebné práce.

Dňa 16.12.2021 boli podpísané zmluvy so zhotoviteľmi stavby Metrostav Slovakia, a.s. a združením DEPO KOŠICE - DV. 

Obtén un préstamos rápidos en México sin ir a la sucursal. Conoce uno de los beneficios de tener tu prestamos con nosotros, tómalo aquí.

Fotogaléria

Obține în doar 2 minute cel mai avantajos credit online împrumut rapid în România. Rambursare flexibilă oricand în cele 24 de luni. 100% online pe card.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

                                                                           www.mirri.gov.sk      www.eufondy.sk

                                                                Detail projektu na verejnej stránke www.itms2014.sk