Zákazky s nízkymi hodnotami

Zákazky s nízkymi hodnotami 

Výzvy na predkladanie ponúk na zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky Príloha Dátum zverejnenia zákazky Stav
25. Realizácia zemných a stavebných prác pri odstraňovaní havarijného
stavu inžinierskych sietí v meste Košice
služba  výzva.pdf 05.06.2019 prebieha
24. Oprava opotrebovaných (nefunkčných) zadných náprav ZF u autobusov
SOR NB 18 a 12, Iveco Citelis
služba

 výzva.pdf           príloha č.1.pdf   príloha č.2.xlsx

05.06.2019 zrušená
23. Oprava opotrebovaných (nefunkčných) automatických prevodoviek ZF
Ecomat 6HP 604C, ZF Ecomat 6HP 504C u autobusov SOR NB 18 a 12
služba

 výzva.pdf           príloha č.1.pdf   príloha č.2.xlsx

05.06.2019 zrušená
22. Dodávka svietidiel, elektroinštalačného materiálu a montáž materiál  výzva.pdf 09.05.2019 zrušená
21. Čistenie určených plôch električkových zastávok služba  výzva.pdf                     príloha.pdf  07.05.2019 ukončená
20. Upratovanie dopravných prostriedkov služba

 výzva.pdf                     príloha č_1.pdf             príloha č_2.pdf           príloha č.2a.xls           príloha č.2b-2c.xls    

 

03.05.2019 zrušená
19. Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania
a zabezpečenie realizácie procesov verejného obstarávania na určené predmety
zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s.
služba

výzva.pdf                    príloha.doc

 

29.04.2019 prebieha
18. Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a zabezpečenie realizácie procesov verejného obstarávania na určené predmety zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  - Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s. - II. etapa služba

 výzva.pdf     príloha.pdf

08.04.2019 prebieha
17. Posúdenie vplyvu prijatých opatrení na ochranu osobných údajov služba

 výzva.pdf           príloha č.1.pdf

08.04.2019 prebieha
16. Meranie emisií na kotolni Hornádska č.10, Košice   výzva.pdf 06.03.2019 ukončená
15. Čistenie určených plôch električkových zastávok  služba

 výzva.pdf             príloha č.1.pdf   príloha č.2 pdf

06.03.2019 zrušené
14. Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických na verejnom osvetlení v meste Košice služba

výzva.pdf            príloha č. 1.pdf  príloha č. 2.ods

12.09.2018 ukončená
13. Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania na určený predmet zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. - "Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s. - II. etapa služba

výzva.pdf

príloha č.1.pdf

25.07.2018 ukončená
12. Technická a emisná kontrola Služba

výzva.pdf            príloha č.1.pdf    príloha č. 2.pdf

13.06.2018 ukončená
11.

Prenájom a servis zariadení na čistenie komponentov z električiek

Služba výzva.pdf 12.06.2018 ukončená
10.

Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania na určený predmet zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. - "Obnova vozového parku električiek v Košiciach - 2. Časť

Služba výzva.pdf                    príloha.pdf   30.05.2018 prebieha
9. Personálno - organizačný audit Služba

 výzva.pdf   príloha1.pdf                 príloha2.pdf  

23.05.2018 ukončená
8. Nebezpečný odpad z umývacích centier, ČOV a znečistenej zeminy Služba výzva.pdf 10.5.2018 prebieha
7. Zneškodnenie odpadu č. 160104 Služba výzva.pdf 15.3.2018 ukončená
6. Zneškodnenie nebezpečného odpadu z kalových polí Služba výzva.pdf 15.3.2018 zrušená
5. Úradné skúšky UTZ -  zdvíhacích, tlakových a plynových zariadení Služba

 výzva.pdf   príloha1.ods                 príloha1.xlsx               príloha2.odt                 príloha 2.docx             príloha3.odt                 príloha3.docx

14.11.2017 ukončená
4. Stavebná úprava miestnosti ústredne Služba

 výzva.pdf                     zmluva.pdf                 príloha.pdf  

18.10.2017 ukončená
3. Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t Služba

 výzva.pdf                     príloha3.pdf                 príloha4.pdf               príloha2.pdf             príloha1.pdf                    

9.10.2017 ukončená
2. Stavebné úpravy ústredne Služba  výzva.pdf                     príloha1.pdf                 príloha2.pdf    28.9.2017 zrušená
1. Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t Služba

 výzva.pdf           príloha 1.pdf       príloha 2.pdf       príloha 3.pdf

15.03.2017 ukončená