Zákazky s nízkymi hodnotami

Zákazky s nízkymi hodnotami 

Výzvy na predkladanie ponúk na zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky Príloha Dátum zverejnenia zákazky Stav
14. Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických na verejnom osvetlení v meste Košice služba

výzva.pdf            príloha č. 1.pdf  príloha č. 2.ods

12.09.2018 ukončená
13. Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania na určený predmet zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. - "Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s. - II. etapa služba

výzva.pdf

príloha č.1.pdf

25.07.2018 ukončená
12. Technická a emisná kontrola Služba

výzva.pdf            príloha č.1.pdf    príloha č. 2.pdf

13.06.2018 ukončená
11.

Prenájom a servis zariadení na čistenie komponentov z električiek

Služba výzva.pdf 12.06.2018 ukončená
10.

Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania na určený predmet zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. - "Obnova vozového parku električiek v Košiciach - 2. Časť

Služba výzva.pdf                    príloha.pdf   30.05.2018 prebieha
9. Personálno - organizačný audit Služba

 výzva.pdf   príloha1.pdf                 príloha2.pdf  

23.05.2018 ukončená
8. Nebezpečný odpad z umývacích centier, ČOV a znečistenej zeminy Služba výzva.pdf 10.5.2018 prebieha
7. Zneškodnenie odpadu č. 160104 Služba výzva.pdf 15.3.2018 ukončená
6. Zneškodnenie nebezpečného odpadu z kalových polí Služba výzva.pdf 15.3.2018 zrušená
5. Úradné skúšky UTZ -  zdvíhacích, tlakových a plynových zariadení Služba

 výzva.pdf   príloha1.ods                 príloha1.xlsx               príloha2.odt                 príloha 2.docx             príloha3.odt                 príloha3.docx

14.11.2017 ukončená
4. Stavebná úprava miestnosti ústredne Služba

 výzva.pdf                     zmluva.pdf                 príloha.pdf  

18.10.2017 ukončená
3. Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t Služba

 výzva.pdf                     príloha3.pdf                 príloha4.pdf               príloha2.pdf             príloha1.pdf                    

9.10.2017 ukončená
2. Stavebné úpravy ústredne Služba  výzva.pdf                     príloha1.pdf                 príloha2.pdf    28.9.2017 zrušená
1. Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t Služba

 výzva.pdf           príloha 1.pdf       príloha 2.pdf       príloha 3.pdf

15.03.2017 ukončená