Zákazky s nízkymi hodnotami

Zákazky s nízkymi hodnotami 

Výzvy na predkladanie ponúk na zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky Príloha Dátum zverejnenia zákazky Stav
1. Úradné skúšky UTZ -  zdvíhacích, tlakových a plynových zariadení Služba

 výzva.pdf   príloha1.ods                 príloha1.xlsx               príloha2.odt                 príloha 2.docx             príloha3.odt                 príloha3.docx

14.11.2017 ukončená
2. Stavebná úprava miestnosti ústredne Služba

 výzva.pdf                     zmluva.pdf                 príloha.pdf  

18.10.2017 prebieha
3. Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t Služba

 výzva.pdf                     príloha3.pdf                 príloha4.pdf               príloha2.pdf             príloha1.pdf                    

9.10.2017 ukončená
4. Stavebné úpravy ústredne Služba  výzva.pdf                     príloha1.pdf                 príloha2.pdf    28.9.2017 zrušená
5. Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t Služba

 výzva.pdf           príloha 1.pdf       príloha 2.pdf       príloha 3.pdf

15.03.2017 ukončená