Aktuality

27.05.2008

Posilnenie liniek MHD

Oznámenie V nedeľu 1. 6. 2008 popoludní sa v zoologickej záhrade uskutoční podujatie k Medzinárodnému dňu detí. MHD bude pritom posilnená nasledovne: Na električkovej linke č. 2 budú vykonané posilové spoje historickou dvojnápravovou električkou "Cassovia" s odchodmi od železničnej stanice o 11.30, 12.30 a 13.30 hod a od zastávky "Štadión Lokomotívy" o 15.05, 16.05, 17.05 a 18.05 hod. Na autobusovej linke č. 29 bude okrem bežných spojov premávať aj mimoriadna vetva č...

19.05.2008

Výluka električkovej dopravy 24.5, 25.5, 31.5, 1.6

Oznámenie V sobotu 24. 5., v nedeľu 25. 5., v sobotu 31. 5. a v nedeľu 1. 6. 2008 v čase cca 7.00 – 17.00 hod bude z úseku kruhový objazd pri VŠA – VSS, križovatka (teda z Alejovej ulice) vylúčená električková doprava.Pritom dôjde k týmto dočasným zmenám v premávke MHD: Električková linka č. 9 bude premávať len v úseku Štadión Lokomotívy – Nám. Mara-tónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Spoločenský pavilón a späť. Vo východzej zastávke "Spoločenský pavilón" bude linka zastavovať až 2x – najprv na konci Bardejovskej ul...

16.05.2008

Zmena na linke č.23

Oznámenie Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že od štvrtka 15. 5. 2008 sa zmenil cestovný poriadok autobusovej linky MHD č. 23. Oproti doterajšiemu stavu nový cestovný poriadok zabezpečuje tesnejšiu väzbu na letný letový poriadok letiska Košice.Cestovný poriadok je zverejnený na www.dpmk.sk Cestovný poriadok na linke č. 23 nerozlišuje pracovné a voľné dni, ale dni v kalendári, t.j. pondelok až piatok, sobotu a nedeľu. DPMK, a.s...

15.05.2008

Dočasné zmeny na linkách 2,4,9

Oznámenie V sobotu 17. 5. 2008 od 8.00 cca do 12.30 hod dôjde kvôli oprave električkovej trate v slučke "Štadión Lokomotívy" k týmto dočasným zmenám v MHD: Električkové linky č. 2, 4 a 9 budú premávať len po / od zastávky "Námestie Maratónu mieru". V úseku Štadión Lokomotívy - Námestie Maratónu mieru a späť bude premávať len náhradná električková linka "X" (každých 10 minút). V zastávke "Námestie Maratónu mieru" bude linka "X" zastavovať na dočasných stanovištiach na Komenského ulici (v križovatke so Strojárenskou ulicou), v ostatných zastávkach na bežných stanovištiach. DPMK, a.s...

12.05.2008

Kto skôr

DPMK,a.s. v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ  Košice usporiada dňa 13.5.2008 1. ročník súťaže "Kto skôr". Štart 1.kola je o 7:15 na tr.SNP,na úrovni zastávky linky 60( oproti benzínovej pumpe).Cieľom súťaže je upozorniť odbornú i laickú verejnosť na potrebu preferencií MHD v Košiciach...

26.04.2008

Manuál k ovládaniu multifunkčného automatu

Predaj jednorázových papierových lístkov:Na základnej obrazovke stlačiť tlačidlo PREDAJ JEDNORÁZOVÝCH LÍSTKOV a navoliť si stlačením druh lístka  a počet lístkov. Automat ukáže aké mince alebo bankovky akceptuje. Po ich vložení vytlačí a vydá cestovné lístky, prípadne vráti výdavok. Manipulácie s kartou: zakúpenie časových lístkov a dobíjanie elektronickej peňaženky :Na základnej obrazovke stlačiť tlačidlo PREDAJ ČASOVÝCH LÍSTKOV...

25.04.2008

Posilnenie dopravy na linke č.29

Oznámenie V súvislosti so slávnostným spustením prevádzky detskej železnice a oslavami dní mesta Košice DPMK a.s. dňa 1.5.2008 posilní dopravu na linke č. 29 nasadením veľkokapacitných autobusov. V prípade potreby DPMK a.s. operatívne posilní aj počet autobusov premávajúcich do rekreačných lokalít Čermeľ a Alpinka zo zastávky Štadión Lokomotívy. DPMK, a.s...

25.04.2008

Zmeny na nočnej linke N2

Oznámenie Od 1.5.2008 dochádza k zmene na nočnej linke N2. Linka N2 nebude zastavovať na zastávkach "Garáž VŠA"  a "Pri prachárni".Zároveň na žiadosť MČ Krásna sa mení čas odchodu spoja N2 z Železničnej stanice so zachádzkou do MČ Krásna na 02,30 hod. ( Doterajší odchod spoja so zachádzkou do MČ Krásna je o 23,30 hod.) DPMK, a.s...

21.04.2008

Prebúdzanie Katky

Oznámenie Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že v sobotu 26. 4.  a v nedeľu 27. 4. 2008 počas konania akcie "Prebúdzanie Katky" v areáli Rušňového depa Košice na Ul. pri bitúnku, bude pre-mávať mimoriadna autobusová linka s trasou Nám. osloboditeľov – Rušňové depo a späť (len s týmito 2 zastávkami).Odchody linky budú nasledovné: od Námestia osloboditeľov    8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00; od Rušňového depa    8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30. Z Nám. osloboditeľov bude linka odchádzať od parčíka pri hoteli Centrum (bežné stanovište liniek č...

16.04.2008

Bezplatné cestovanie pre občanov nad 70 rokov veku

Upozornenie Od 1.4.2008 bezplatné cestovanie pre občanov nad 70 rokov veku a držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP –S je len na základe osobitnej BČK. ***Tí, ktorí nemajú vybavenú osobitnú BČK si musia kupovať zľavnené cestovné lístky,  ku ktorým je potrebné preukázať sa: občianskym preukazom alebo pasom občania nad 70 r.; preukazom ŤZP alebo ŤZP-S občania ťažko zdravotne postihnutí a ťažko zdravotne postihnutí so  sprievodom. DPMK, a.s...

07.04.2008

Výluka električkovej dopravy

Oznámenie Kvôli vykonávaniu pravidelnej údržby na električkovej trati v úseku od kruhového objazdu pri Všešportovom areáli po Vstupný areál U. S. Steel bude v dňoch 14. - 19. a 21. - 26. 4. 2008 z tohto úseku vylúčená električková doprava (vždy len dopoludnia).Z uvedeného dôvodu budú spoje električkových liniek "R" dopoludnia nahradzované autobusmi, a to v týchto časoch: Pracovné dni (14. - 18. a 21. - 25. 4. 2008): z Košíc na VA USS 7.45 - 12.40 hod, z  VAUSS  do Košíc 8.10 - 13.10 hod, Soboty (19. a 26. 4. 2008): z Košíc na VA USS 6.15 - 12.40 hod, z VA USS do Košíc 7.10 - 14.10 hod...

26.03.2008

Otvorenie chovného zariadenia pre rysa ostrovida

Oznámenie V nedeľu 30. 3. 2008 popoludní sa v ZOO v súvislosti s otvorením letnej sezóny uskutoční podujatie s názvom "Otvorenie chovného zariadenia pre rysa ostrovida". S cieľom zabrániť preplneniu parkoviska pri ZOO a upchatiu príjazdovej komunikácie k ZOO individuálnou automobilovou dopravou sa zavádzajú v autobusovej doprave do tejto oblasti tieto opatrenia: Na linke MHD č. 29 sa v čase 12.00 – 19.00 hod na príjazdovej komunikácii pri dočasnom záchytnom parkovisku (pod odbočkou do Kostolian) zriaďuje dočasná zastávka "Kopanina" (v oboch smeroch)...

06.03.2008

Dobíjacie miesta počas Veľkonočných sviatkov

Oznámenie Počas Veľkonočných sviatkov budú otvorené tieto dobíjacie miesta: Tabak Land Kaufland – Galéria21.3.2008 (piatok) : 9,00 – 17,30 hod.22.3.2008 (sobota) : 9,00 – 20,30 hod.23.3.2008 (nedeľa) : 9,00 – 14,00 hod.24.3.2008 (pondelok) : 9,00 – 14,00 hod. Stánok Robena sídlisko Nad Jazerom21.3.2008 (piatok) : 5,00 – 13,00 hod.22.3.2008 (sobota) : 5,00 – 13,00 hod.24.3.2007 (pondelok) : 8,00 – 13,00 hod. Železničná stanica v objekte stanice21.3.2008 (piatok) : 7,15 – 17,15 hod24.3.2008 (pondelok) : 7,15 – 17,15 hod. Darg.hrdinov zast...

01.03.2008

Skrátenie spojov linky č.28

Oznámenie Upozorňujeme cestujúcich používajúcich autobusovú linku č. 28, že od soboty 1. 3. 2008 dôjde k skráteniu niektorých jej spojov o úsek Staré mesto, železničná stanica – Nad jazerom, OC Važec alebo späť a k menším posunom odchodov niektorých jej spojov.Bližšie informácie nájdete na zastávkach linky, vo vozidlách premávajúcich na linke a na internetovej stránke www.dpmk.sk. DPMK, a.s...