Zmeny a obmedzenia v MHD

01.10.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Z dôvodu zhustenej premávky na ulici Hlinkova (obojsmerne), a zjazd z Prešovskej cesty smer centrum, môže na linkách: 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20L, 25, 27, 31, 32, 33, 36, 51, 52, 55, 56, 71, 72 dochádzať k meškaniu spojov do 15 minút. Predpoklad trvania obmedzení: do 09:00 hod. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

30.09.2019

PORUCHA VOZIDLA

Z dôvodu poruchy vozidla linky 27, čas 17:29,  je spoj odrieknutý v úseku - Madridská smer Staničné nám. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.. (17:37) AKTUALIZÁCIA: spoj zapojený od Tesco, Džungľa...

30.09.2019

MEŠKANIE SPOJA

Z dôvodu poruchy vozidla linky RA2, čas 16:37, Maša smer Vstupný areál U. S. Steel -  meškanie linky do 15 minút.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

30.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Z dôvodu zhustenej premávky zo smeru Prešovská smer centrum, dochádza k meškaniu spojov do 15 minút. Predpoklad obmedzenia je do 8:40hod. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

27.09.2019

SPOJ ODRIEKNUTÝ

Z dôvodu poruchy vozidla linky 15, čas 8:29,  je spoj odrieknutý v úseku - Exnárova smer OC Cassovia. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.09.2019

Dopravná nehoda

Z dôvodu cudzej dopravnej nehody na križovatke Letná - Zimná, linka číslo 7 je odrieknutá v úseku Botanická záhrada - Radnica starého mesta, linka číslo 7 v smere na Botanickú záhradu nepremáva, od zastávky Radnica starého mesta pokračuje v smere Amfiteáter. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.09.2019

ODKLON TRASY

Z dôvodu dopravnej nehody na Sečovskej ceste sú linky 15,20L, 32 a 54 odklonené na trasy: 15, 20L a 54 zo zastávky Lingov pokračujú na Prešovskú cestu smer Palackého, linka 32 zachádza na Heringeš, následne premáva na Lingov a Prešovskú cestu smer Palackého. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

25.09.2019

ŠKODOVÁ UDALOSŤ

Z dôvodu dopravnej nehody električky aj osobného automobilu v smere Nám.Maratónu mieru smer Staničné nám. na linkách 2, 4, 6, 9 dochádza k meškaniu do 10 minút. Obmedzenie v celej trase. ? (08:33) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania...

25.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Meškanie spojov: 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 33, 51, 52, 56 Prešovská smer centrum do 15 minút. DÔVOD: zhustená premávka PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:40...

24.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Z dôvodu cudzej dopravnej nehody na úseku Perešská smer Lorinčík, Letisko a Šaca dochádza k meškaniu spojov do 20 minút. Za obmedzenia sa ospravedlňujeme...

24.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Z dôvodu poruchy vozidla linky 6 na zastávke Idanská smer Námestie Maratónu mieru je spoj odrieknutý v úseku Spoločenský pavilón - Námestie Maratónu mieru. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.09.2019

PORUCHA VOZIDLA

MIESTO: Hronská smer Lingov DOTKNUTÉ LINKY: 17 OBMEDZENIE: spoj odrieknutý DÔVOD: Porucha vozidla PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:34 (odchod spoja zo zastávky Hronská smer Lingov)...

24.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Meškanie spojov: Prešovská smer centrum. Dotknuté linky: 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 33, 51, 52, 56. Meškanie spojov do 15 minút. Z dôvodu zhustenej premávky. (08:35) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania...

23.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Z dôvodu dopravnej nehody pred zastávkou Námestie osloboditeľov smer Lingov, dochádza k meškaniu linky 71, náhradná doprava premáva od zastávky Tesco, džungľa smer Lingov...

20.09.2019

PORUCHA VOZIDLA

MIESTO: Madridská smer Nová nemocnica DOTKNUTÉ LINKY: 18 OBMEDZENIE: spoj odrieknutý 7:20 DÔVOD: Porucha vozidla PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 7:32 (odchod spoja zo zastávky Madridská smer Nová nemocnica)...