Cestovný poriadok linky 23

Staničné námestie Letisko
Pracovné dni, školský rok
04 33 F
05 08 Fa 13 Fa 18 Fa 23 Fa 28 F
06 28 F 58 F
07 28 F 58 F
08 28 F
09 28
10 28
11 28
12 28 F 58 Fa
13 08 Fa 13 Fa 18 Fa 23 Fa 28 F 58
14 28 58
15 28 58
16 28
17 13 28 F
18 28
19 28
20 28 F
21 08 Fa 13 Fa 18 Fa 23 Fa 28 F
Prázdniny
04 33 F
05 08 Fa 13 Fa 18 Fa 23 Fa 28 F
06 28 F 58 F
07 28 F 58 F
08 28 F
09 28
10 28
11 28
12 28 F 58 Fa
13 08 Fa 13 Fa 18 Fa 23 Fa 28 F 58
14 28 58
15 28 58
16 28
17 13 28 F
18 28
19 28
20 28 F
21 08 Fa 13 Fa 18 Fa 23 Fa 28 F
Voľné dni
04
05 18 Fa 28 F
06
07 28
08
09 28
10
11 28
12
13 28 F
14
15 28
16
17 18 F
18
19 28
20 28 F
21 28 F
x - zastávka na znamenie
F - zachádza k areálu Faurecia
Fa - ide len po zastávku Faurecia