Cestovný poriadok linky 56

Platné od 1.6.2021
Pod Furčou Nemocnica Šaca
Pracovné dni, školský rok
05 15 35 55
06 15 35 55
07 15 35
08
09
10
11
12
13 35 55
14 15 35 55
15 15 35 55
16 15
Prázdniny
05 15 35 55
06 15 35 55
07 15 35
08
09
10
11
12
13 35 55
14 15 35 55
15 15 35 55
16 15
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami