Cestovný poriadok linky 56

Platné od 1.6.2021
SOŠ automobilová Nemocnica Šaca
Pracovné dni, školský rok
05 24 44
06 05 26 46
07 07 27 47
08
09
10
11
12
13 17 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27
Prázdniny
05 24 44
06 05 26 46
07 07 27 47
08
09
10
11
12
13 17 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami