Cestovný poriadok linky 56

Platné od 10.5.2021
Budapeštianska Nemocnica Šaca
Pracovné dni, školský rok
05 13 33 53
06 13 33 53
07 13 33
08
09
10
11
12
13 33 53
14 13 33 53
15 13 33 53
16 13
Prázdniny
05 13 33 53
06 13 33 53
07 13 33
08
09
10
11
12
13 33 53
14 13 33 53
15 13 33 53
16 13
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami