Cestovný poriadok linky 56

Platné od 1.6.2021
Madridská Nemocnica Šaca
Pracovné dni, školský rok
05 10 30 50
06 10 30 50
07 10 30
08
09
10
11
12
13 30 50
14 10 30 50
15 10 30 50
16 10
Prázdniny
05 10 30 50
06 10 30 50
07 10 30
08
09
10
11
12
13 30 50
14 10 30 50
15 10 30 50
16 10
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami