Cestovný poriadok linky 56

Platné od 1.9.2020
SOŠ automobilová Madridská
Pracovné dni, školský rok
05 46
06 07 28 48
07 08 28 SpM 48 SpM
08 13 SpM
09
10
11
12
13 48
14 08 28 48
15 08 28 48
16 08 28
17 08 SpM
Prázdniny
05 46
06 07 28 48
07 08 28 SpM 48 SpM
08 13 SpM
09
10
11
12
13 48
14 08 28 48
15 08 28 48
16 08 28
17 08 SpM
pr - nástup povolený len prednými dverami
x - zastávka na znamenie
SpM - ide len po zastávku Nám. osloboditeľov