Cestovný poriadok linky 56

Platné od 1.9.2020
Dom umenia Madridská
Pracovné dni, školský rok
05 49
06 10 31 51
07 12 32 SpM 52 SpM
08 17 SpM
09
10
11
12
13 52
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32
17 12 SpM
Prázdniny
05 49
06 10 31 51
07 12 32 SpM 52 SpM
08 17 SpM
09
10
11
12
13 52
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32
17 12 SpM
pr - nástup povolený len prednými dverami
x - zastávka na znamenie
SpM - ide len po zastávku Nám. osloboditeľov