Cestovný poriadok linky 56

Platné od 10.5.2021
Bruselská Madridská
Pracovné dni, školský rok
06 00 21 42
07 02 23
08
09
10
11
12
13
14 03 23 43
15 03 23 43
16 03 23 43
Prázdniny
06 00 21 42
07 02 23
08
09
10
11
12
13
14 03 23 43
15 03 23 43
16 03 23 43
pr - nástup povolený len prednými dverami
x - zastávka na znamenie