Cestovný poriadok linky 56

Platné od 1.9.2020
Učňovská Madridská
Pracovné dni, školský rok
05 33 54
06 14 34 54
07 14 SpM 34 SpM 59 SpM
08
09
10
11
12
13 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 54 SpM
Prázdniny
05 33 54
06 14 34 54
07 14 SpM 34 SpM 59 SpM
08
09
10
11
12
13 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 54 SpM
pr - nástup povolený len prednými dverami
x - zastávka na znamenie
SpM - ide len po zastávku Nám. osloboditeľov