Cestovný poriadok linky 56

Platné od 10.5.2021
Učňovská Madridská
Pracovné dni, školský rok
05 33 54
06 14 34 54
07 14 No 34 No 59 No
08
09
10
11
12
13 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 54 No
Prázdniny
05 33 54
06 14 34 54
07 14 No 34 No 59 No
08
09
10
11
12
13 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 54 No
pr - nástup povolený len prednými dverami
x - zastávka na znamenie
No - ide len po zastávku Nám. osloboditeľov