Cestovný poriadok linky 56

Platné od 1.9.2020
Perešská Madridská
Pracovné dni, školský rok
05 41
06 02 23 43
07 03 23 SpM 43 SpM
08 08 SpM
09
10
11
12
13 43
14 03 23 43
15 03 23 43
16 03 23
17 03 SpM
Prázdniny
05 41
06 02 23 43
07 03 23 SpM 43 SpM
08 08 SpM
09
10
11
12
13 43
14 03 23 43
15 03 23 43
16 03 23
17 03 SpM
pr - nástup povolený len prednými dverami
x - zastávka na znamenie
SpM - ide len po zastávku Nám. osloboditeľov